PRAVILA PRIVATNOSTI

I. PRAVILA PRIVATNOSTI

​RST Consultor d.o.o.  poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima.

Ovim Pravilima se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima RST Consultor d.o.o. , kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, RST Consultor d.o.o.  želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i  privolama. 

Pravilima privatnosti osiguravamo adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

                                                                                                                          

II. KOJI SU CILJEVI PRAVILA PRIVATNOSTI

Cilj ovih Pravila privatnosti je objasniti našim korisnicima, zaposlenicima, poslovnim partnerima ili drugim osobama s kojima RST Consultor d.o.o.  stvaruje poslovnu suradnju:

·         ​koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo (a koje ne obrađujemo);

·         ​kako prikupljamo osobne podatke, u koje svrhe i koje su nam osnove za to;

·         ​koliko dugo ih pohranjujemo i s kime ih dijelimo;

·         ​koja prava imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih mi štitimo.

 

III. O NAMA

Tvrtka RST Consultor d.o.o. specijalizirana je za računovodstvene usluge i poslovno savjetovanje.

 

​IV. KOJIH SE NAČELA PRIDRŽAVAMO

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se RST Consultor d.o.o.  pridržava prilikom obrade osobnih podataka ispitanika. RST Consultor d.o.o.  osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:


 

·         Zakonito, pošteno i transparentno – s obzirom na ispitanike i njihova prava, RST Consultor d.o.o.  će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima i pokrivajući sva prava ispitanika. RST Consultor d.o.o.  će osigurati transparentnu obradu osobnih podataka te će pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u podatke, obrazloženja obrada, temelje obrade i sva druga prava sukladno relevantnim propisima. RST Consultor d.o.o.  će osigurati informacije ispitanicima kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.

·         Uz ograničenje svrhe – osobni podaci prikupljaju se i obrađuju samo u određene, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.

·         Smanjenje količine podataka – RST Consultor d.o.o.  upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;

·         Uz ograničenje pohrane – RST Consultor d.o.o.  osigurava da su osobni podaci ispitanika čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih nakon toga briše iz svih evidencija.

·         Točno, potpuno i ažurno – RST Consultor d.o.o.  osigurava poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka odmah obavijesti RST Consultor d.o.o.  

RST Consultor d.o.o.  primjenjuje transparentan proces komunikacije s ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak ili brisanje netočnih podataka.

·         Osigurava cjelovitost i povjerljivost - RST Consultor d.o.o.   prikuplja i obrađuje podatke na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Podacima ispitanika pristupaju djelatnici RST Consultor d.o.o.  ovisno o njihovim ovlaštenjima i radnim mjestima, te druge pravne osobe isključivo na temelju legitimnog interesa RST Consultor d.o.o.  i ako su nužni u svrhu ispunjenja ugovornih obveza, a sve u skladu sa određenom svrhom prikupljanja i obrade osobnih podataka. RST Consultor d.o.o.  primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, ima implementirane sustave koji imaju za cilj detekciju i sprječavanja curenja podataka, metode nadzora nad pristupom podataka i sl.


V. KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

U okviru svoga poslovanja RST Consultor d.o.o.  može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka prema kategorijama ispitanika:

 

·         Zainteresirane strane: ​kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),​podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.).

·         Korisnici: ​kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.), ​podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.), ​podaci potrebni za izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.)

·         Kandidati za zapošljavanje: ​kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.), ​podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu, fotografija i sl.) ​rezultati testiranja

·         ​​​Bivši i sadašnji zaposlenici: ​svi podaci propisani pozitivnim propisima koji se odnose na radno-pravne odnose, računovodstvene i knjigovodstvene propise (npr. ime, prezime, adresa, OIB, godina rođenja, JMBG, i sl.), ​podaci za potrebu interne komunikacije unutar tvrtke (npr. poslovne fotografije i sl.), ​podaci potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta poput organiziranja putovanja u stranu zemlju, ostvarivanje pogodnosti vezanih uz posao i sl. (npr. ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave, vozačke dozvole, broj djece i sl.).

·         ​​​Vanjski suradnici i poslovni partneri: ​kontakt podaci (primjerice: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.), ​podaci iz životopisa (primjerice: podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu i sl.), ​podaci potrebni za izvršenje ugovora (primjerice: ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.), ​podaci potrebni za ispunjenje zakonskih uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku ili drugu zemlju (ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave i sl.).

 

​​​​VI. KOJE OSOBNE PODATKE NE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

RST Consultor d.o.o.  ne obrađuju podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

Obrada gore navedenih posebnih kategorija osobnih podataka provodit će se od strane RST Consultor d.o.o.  iznimno u sljedećim uvjetima:

·         ​ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha;

·         ​obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava RST Consultor d.o.o.  ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Europske Unije, Prava Republike Hrvatske ili kolektivnog ugovora u skladu s Pravom Republike Hrvatske koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika

·         obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca

·         obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik

·         obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

VII. KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE 

RST Consultor d.o.o.  može osobne podatke prikupljati na različite načine, uključujući:

·         ​Kao dio naših poslovnih procesa te za vrijeme ispunjavanja naših zakonskih obveza ili obveza iz ugovora o prodaji naših usluga;

·         ​Za vrijeme praćenja naše stranice uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema i od RST Consultor d.o.o. ;

·         ​Vašim ispunjavanjem naših anketa ili online upitnika,

·         ​Vašim javljanjem na oglas za posao,

·         ​Kada nam Vi dostavite informacije u vidu objave sadržaja na našoj stranici ili platformama ili tijekom Vaše izravne komunikacije sa RST Consultor d.o.o. , uključujući osobnu komunikaciju i online komunikaciju putem stranice ili e-maila;

 

​​​​​VIII. U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE 

RST Consultor d.o.o.  može obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe:

·         ​usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske

·         ​ugovaranje i korištenje proizvoda i usluga koje RST Consultor d.o.o.  pruža

·         ispunjenje svojih obveza iz ugovora o prodaji usluga i proizvoda RST Consultor d.o.o. ;

·         ​ponuda usluga i proizvoda RST Consultor d.o.o.  na tržištu;

·         ​analiza i administriranje stranice i nadzora upotrebe stranice;

·         ​unaprjeđenje usluga i proizvoda RST Consultor d.o.o. , mjerenje Vašeg zadovoljstva uslugama;

·         ​upravljanje odnosima s ispitanicima (korisnicima stranice i/ili usluga) i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja;

·         ​odabir kandidata za zapošljavanje,

·         za marketing aktivnosti koje mogu biti: ​slanje newslettera;


IX. KOJE SU OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

RST Consultor d.o.o.  obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

·         ​izvršavanje ugovora o prodaji usluga RST Consultor d.o.o.  ili drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i RST Consultor d.o.o. ;

·         ​legitimni interes za pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, u statističke svrhe, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između ispitanika i RST Consultor d.o.o. , radi dijeljenja osobnih podataka s i trećim osobama u skladu s ovim Pravilima privatnosti,

·         radi provedbe postupka odabira kandidata u svrhu zapošljavanja;

·         ​izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o uslugama ili anketa za mjerenje zadovoljstva uslugama,

·          za obradu vaših upita ​radi ispunjavanja pravnih obveza RST Consultor d.o.o.  osobito s osnove računovodstvenih, knjigovodstvenih, propisa radnog prava i ostalih pravnih obveza.


​​​​X. KOLIKO DUGO POHRANJUJEMO OSOBNE PODATKE

Osobne podatke pohranjujemo samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza, a najdulje prema sljedećim kriterijima:

·         ​Osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjujemo prema propisanim rokovima,

·         ​Osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje  proizvoda i usluga, pohranjujemo u trajanju ugovornog odnosa;

·         ​Osobne podatke prikupljene u svrhu marketinških aktivnosti pohranjujemo dok ne povučete privolu, ili pak nakon određenog razdoblja neaktivnosti

·         ​Osobni podaci brišu se po prestanku ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtjeva čuvanje podataka.

·         Po isteku rokova pohrane, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identificirati.

 

XI. S KIME MOŽEMO DIJELITI OSOBNE PODATKE

RST Consultor d.o.o.  može na temelju svog legitimnog interesa dijeliti osobne podatke s trećim osobama, koje ih također mogu obrađivati radi ispunjavanja zakonskih obveza, sprečavanja zlouporaba, poboljšanja proizvoda i usluga ili na temelju suglasnosti.

 

RST Consultor d.o.o.  može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:  

·         ​ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona;

·         ​ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj.

izvršitelja obrade, koji djeluje isključivo po nalogu RST Consultor d.o.o. ;

·         ​ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s ispitanikom;

·         ​u slučaju promjene vlasničke strukture RST Consultor d.o.o.  u budućnosti, moguće je da RST Consultor d.o.o.  prenese osobne podatke novim povezanim društvima ili trećim osobama radi obavljanja poslovanja grupe

·         na temelju privole ispitanika.


 

 

​​​​Takve treće osobe uključuju:

·         ​Zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike Hrvatske

·         ​Financijske institucije s kojima RST Consultor d.o.o.  surađuje

·         ​Revizore unutar i izvan RST Consultor d.o.o.  te ostalim tijelima koji su ovlašteni za reviziju

·         ​Dobavljače koje RST Consultor d.o.o.  angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun RST Consultor d.o.o. , za izvršenje obveza iz ugovora s ispitanicima

·         ​Ostale agencije, institucije, udruge, osiguravajuće kuće i tvrtke partneri s kojima RST Consultor d.o.o.  ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg poslovni korisnici mogu ugovarati i koristiti proizvode i usluge koje RST Consultor d.o.o.  pruža itd.

​​​

Prilikom prijenosa podataka ispitanika RST Consultor d.o.o.  strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga, te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.

RST Consultor d.o.o.  sve odnose s partnerima ima regulirane ugovorima o izvršenju obrade podataka, pri čemu se od partnera zahtijeva minimalno jednaka razina zaštite osobnih podataka kao i unutar RST Consultor d.o.o.   Osobne podatke obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih možemo obrađivati i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države), i to u pravilu državama članicama Europske unije. Iznimno ih možemo obrađivati i u trećim zemljama, ali u takvim situacijama se uvijek primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama, drugim pravno obvezujućim i provedivim instrumentima, obvezujućim korporativnim pravilima, certificiranjem itd.

 

XII. KOJA SU VAŠA PRAVA I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI

RST Consultor d.o.o.  poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka.

 


 

U trenutku prikupljanja informacija od ispitanika RST Consultor d.o.o.   će pružiti sljedeće primjenjive informacije:

·         ​identitet i kontaktne podatke voditelja obrade,

·         ​kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka,

·         ​svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu,

·         ​legitimne interese,

·         ​primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka,

·         ​namjeru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama (ako postoji),

·         ​razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje,

·         ​prava vezana uz privole,

Ispitanici imaju sljedeća prava:

 

·         Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) - ispitanik ima pravo od RST Consultor d.o.o.  ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a RST Consultor d.o.o.  ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 

a)      ​osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni

b)      ​ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu

c)      ​ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa RST Consultor d.o.o.   za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka

d)       osobni podaci nezakonito su obrađeni

e)      ​osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze

 

·         ​​​​​​​Pravo na pristup podacima - ispitanik ima pravo dobiti od RST Consultor d.o.o.  potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i sl.

·         Pravo na ispravak - ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od RST Consultor d.o.o.  ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu s RST Consultor d.o.o.  

·         Pravo na prijenos podataka - ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio RST Consultor d.o.o.  u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika.


 

 

·         Pravo na prigovor - ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. RST Consultor d.o.o.  u takvoj situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga.

·         Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima od RST Consultor d.o.o.  pravo tražiti pravo na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava.

 

Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem putem e-mail adrese: rst.consultor@gmail.com

 

Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu- Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14. U slučaju nedavanja potrebnih osobnih podataka koje RST Consultor d.o.o.  traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora između RST Consultor d.o.o.  i ispitanika ili pružanja naših usluga, postoji mogućnost da ugovor neće moći biti sklopljen ili usluga pružena.

​Privolu koju ste dali za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole  više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Promjenu privole možete izvršiti slanjem e-maila na rst.consultor@gmail.com

 

​XIII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikuplja, RST Consultor d.o.o.  provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika.

Koristimo se naprednim alatima za zaštitu podataka, kriptiramo određene osjetljive podatke i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.


 

Pristup podacima unutar RST Consultor d.o.o.  ograničen je samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka i to isključivo ovlaštenim osobama koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge, u skladu sa jasno definiranim ulogama i odgovornostima unutar RST Consultor d.o.o.

Svi zaposlenici RST Consultor d.o.o.  obvezani su ugovorima o povjerljivosti podataka i angažiramo isključivo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

RST Consultor d.o.o.  ne može garantirati 100% sigurnost prijenosa podataka preko interneta, web stranica, mobilnih aplikacija, računalnih sustava ili bilo koje druge javne mreže.

 

​XIV. AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA

RST Consultor d.o.o.  ne provodi automatsku obradu podataka.

XV. KOLAČIĆI (COOKIES)

Kako bi web stranica RST Consultor d.o.o.  radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Imate pravo isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to možete jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika. Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite. 

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.


 

 

XVI. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO) 

RST Consultor d.o.o.  je imenovala Službenika za zaštitu podataka koji je neovisan i kao takav djeluje u interesu zaštite prava ispitanika i njihovih osobnih podataka.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, a njegova je odgovornost da se unutar RST Consultor d.o.o.  primjenjuju Pravila privatnosti te ostale politike i procedure koje definiraju pravila postupanja prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika. Službenik za zaštitu podataka odgovara izravno direktoru RST Consultor d.o.o.  Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

 

RST Consultor d.o.o.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

2. Lipovac 7

10000 Zagreb

e-mail: rst.consultor@gmail.com

 

RST Consultor d.o.o.   ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja.

 

XVII. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova verzija Pravila privatnosti primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.

O svakoj promjeni Pravila privatnosti biti ćete obaviješteni na našoj web stranici.

 

 

 

KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies) . Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja Cookie-a zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

 

Što je kolačić?
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

 

Kako onemogućiti kolačiće
Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama

 

Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

 

Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

 

Što su kolačići od prve strane?
Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

 

Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

 

Da li naša web stranica koristi kolačiće?
Da, s primarnim ciljem kako bi naše web stranice vam omogućile bolje korisničko iskustvo.

 

Kakve kolačiće koristi naša web stranica  i zašto

 

Privremeni kolačići (Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet preglednik. Mi koristimo session cookies da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo komentiranje (stvari koje morate učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu).

 

Trajni kolačići (Persistent cookies) – ti obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati web stranicu prema vašim navikama.

 

Da li na web stranici ima kolačića treće strane?
Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

 

Trenutno omogućujemo:

Mjerenje posjećenosti
RST Consultor d.o.o. koristi servis za mjerenje posjećenosti, to je Google analytics. Ako želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema kolačiće, možete ga zabraniti na sljedećem linku:

Google Analytics – https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića
Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies. org/

http://www.youronlinechoices. eu/

 

 

Kontakt

 

RST Consultor d.o.o.
Sjedište: 10000 Zagreb, 2.Lipovac 7 []
Ured: 10000 Zagreb, Lašćinska ulica 114a []
01/2312-035;

Dijana Matić, direktorica
099-333-00-35;
Mladen Suntešić, voditelj računovodstva
095-851-4913;

Radno vrijeme: pon-pet 09:00-17:00

Društvo je upisano u Trgovački sud u Zagrebu pod brojem MBS: 080351246, OIB: 09540174007, temeljni kapital društva 32.000 kn uplaćen u cijelosti, član uprave društva i direktor Dijana Matić