RAČUNOVODSTVENO KNJIGOVODSTVENE USLUGE

RST Consultor d.o.o. računovodstveni servis od 2000. godine kontinuirano i uspješno pruža računovodstvene usluge mikro, malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima poštujući kodeks etike za profesionalne računovođe,te Hrvatske i međunarodne standarde financijskog izvješćivanja. Specijalizirani smo za proizvodnju, benzinske pumpe, ugostitelje, doktore medicine, veterine, IT specijaliste, odvjetnike i arhitekte. Zahvaljujući stručnom osoblju i vrhunskom softwareu (www.dominogrupa.hr ; www.pupilla.hr ) u mogućnosti smo ponuditi vam kompletnu knjigovodstvenu i računovodstvenu uslugu, sa mogućnošću povezivanja na naš ili vaš poslovni server, radi trenutnog knjiženja i vašeg uvida u sva stanja vašeg poslovanja.
Diskrecija je zagarantirana i možete biti sasvim sigurni da nitko ne će imati uvid u vaše poslovne knjige osim vas i osoblja Servisa.
Nudimo individualni pristup koji odgovara potrebama svakog klijenta u određenoj fazi poslovanja i razvoja.
Uslugu računovodstva uspješno pružamo na cijelom teritoriju RH.
Obratite nam se s povjerenjem. 

 

RAČUNOVODSTVENA FORENZIKA

Forenzično računovodstvo integrira područja računovodstva, interne i eksterne revizije, prava i istražiteljske vještine s ciljem sprječavanja i otkrivanja različitih oblika prijevara.
Po nalogu naručitelja provodimo analizu poslovne dokumentacije i poslovnih transakcija vezano uz:

• procjene rizika od pronevjera
• uspostavljanja nadzornih procedura nad rizicima od pronevjera
• izračun poslovne/ekonomske štete nastale kroz prijevaru ili kršenje ugovora
• pregledavanje tekućih financijskih izvještaja, osvrt na financijske dokaze i izvješće s nalazima i preporukama

Naše usluge računovodstvene forenzike pretežno naručuju vlasnici firmi kako bi procijenili ili utvrdili stanje u svojoj firmi, da li je bilo manipulacija bilo koje vrste u knjigovodstvenom izvještavanju, ili je knjigovodstvo iskorišteno da bi se prikrila razna otuđenja i sl.

 

PRIPREMA ZA POREZNI NADZOR

Svaki poduzetnik ili obrtnik može se pripremiti za porezni nadzor i tako smanjiti rizik negativnog ishoda. Urednom, točnom i vjerodostojnom računovodstvenom dokumentacijom, u skladu s pozitivnim zakonskim normama, sprječava se negativni ishod poreznog nadzora.

Na zahtjev klijenta provodimo analizu poslovanja i kompletan pregled formalne ispravnosti poslovnih knjiga i dokumenata, te dajemo prijedloge za ispravke ili dopunu već postojeće dokumentacije.

 

OBRAČUN PLAĆA

Pružamo kompletnu uslugu obračuna plaća i drugog dohotka. Uvođenje i pokretanje usluge obračuna provodimo u kratkom roku, te u slučaju pokretanja usluge unutar godine osiguravamo izvještaje i obračune na razini cijele godine. Uslugu obračuna plaća uspješno pružamo na cijelom teritoriju RH.

Naš servis osigurava:

• pravovremeni obračun plaća i honorara;
• pravovremeno izvještavanje porezne uprave o isplaćenim plaćama i honorarima;
• zaštitu tajnosti podataka o visini pojedinačnih plaća;
• zaštitu osobnih podataka radnika;
• prijavu baze osobnh podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka;
• adekvatno upravljanje bazom osobnih podataka.

 

POSLOVNO SAVJETOVANJE

Česte izmjene propisa i njihova složenost može dovesti do značajnih rizika prouzročenih njihovim pogrešnim tumačenjem. Cilj svakog poduzetnika trebao bi biti minimalizirati te rizike.
Naše stručno osoblje omogućiti će vam kontinuirano praćenje vaše djelatnosti i informiranje o izmjenama u poreznim propisima.
Usluge poslovnog savjetovanja obavljamo u svim segmentima poslovanja modernog trgovačkog društva.
Olakšavamo odlučivanje bez obzira u kakvoj poslovnoj situaciji se nalazite.
Pružamo pomoć pri otvaranju tvrtke ili obrta.

Savjetovanje menadžmenta
• prijedlozi organizacije društva
• uspostavljanje kontrola poslovanja
• razmatranje poreznih aspekata pojedinih poslovnih događaja
• porezno savjetovanje
• odabir kadrova

Savjetovanje računovodstvenih djelatnika
• pri sastavljanju temeljnih financijskih izvješća
• pri rješavanju nedoumica u knjiženju poslovnih događaja
• pri rješavanju sporova sa inspekcijskim službama
• Edukacija zaposlenika za pomoćne knjigovodstvene poslove

Savjetovanje prilikom organizacije računovodstva i knjigovodstva
• snimanje stanja
• organizacija tijeka dokumentacije
• odabir odgovarajuće programske podrške
• obuka radnika
• kontrola procesa

Savjetovanje prilikom organizacije procesa proizvodnje
• snimanje stanja
• organizacija tijeka dokumentacije
• odabir odgovarajuće programske podrške

Savjetovanje prilikom organizacije procesa u trgovačkoj djelatnosti
• snimanje stanja
• organizacija trgovina za ispunjavanje zakonskih normi
• organizacija tijeka dokumentacije
• odabir odgovarajuće programske podrške

Savjetovanje informatičkih djelatnika prilikom izrade poslovnih aplikacija
• pomoć na izradi projektne dokumentacije
• organizacija poslovnih procesa
• tumačenje zakonskih propisa
• organizacija automatskih knjiženja poslovnih događaja

 

OSTALE POSLOVNE USLUGE

USKLADA POSLOVANJA TVRTKE SA OPĆOM UREDBOM O ZAŠTITI PODATAKA – GDPR

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR-u) donosi, među ostalim, novi pravni okvir za dobivanje privola, zaštitu podataka i prijenos podataka u treće zemlje, vezano za pravne i fizičke osobe, čiji se podaci obrađuju.
Vezano uz provođenje zaštite osobnih podataka, od 25.5.2018. ne postoji obveza prijave u registar AZOP-a (Agencija za zaštitu osobnih podataka), ali potrebno je imati sve dokumente (pravilnik o zašiti osobnih podataka, procjena stupnja rizika, registar evidencija sa čitavim njihovim sadržajem, pravila o tome koliko se dugo čuvaju podaci, za što se koriste, tko ih sve koristi itd.). U tu svrhu, mi ćemo u suradnji sa voditeljem obrade podataka vaše tvrtke napraviti analizu rizika, politiku privatnosti, politiku sigurnosti osobnih podataka, pravilnik o sigurnosti osobnih podataka, procedure obrade zahtjeva ispitanika, a također i proceduru u slučaju povrede podataka. Za registar evidencija ćemo pripremiti obrasce izjave o povjerljivosti za zaposlenike, a također i obrasce privole za privatne i poslovne partnere (to će biti svaka osoba sa kojom stupate u poslovni odnos-radite ponude, račune…). Sve te sakupljene izjave i privole moraju se evidentirati u dnevnik aktivnosti, te različite evidencije. Opozivi već potpisanih privola, zahtjevi za promjenom ili brisanjem podataka također se moraju evidentirati, a posebno navesti i u kojem vremenu i na koji način smo postupili sa određenim zahtjevom… unos svih tih podataka je naš mjesečni posao.

SKLAPANJE UGOVORA ZA DOBROVOLJNU MIROVINSKU ŠTEDNJU- III MIROVINSKI STUP

Sve je više onih koji su svjesni da se za adekvatna primanja u mirovini moraju pobrinuti upravo sada, za vrijeme radnog vijeka. Današnji tempo rada i života ne ostavlja previše vremena za razmišljanje o trećoj životnoj dobi pa Vas pozivamo da brigu oko osiguranja svojih mirovinskih prihoda prepustite Raiffeisen mirovinskom društvu. Postanite član dobrovoljnog mirovinskog fonda na svoj osobni račun u Fondu uplaćujte iznose prema svojim mogućnostima, dinamikom koju sami odredite ili prema visini mirovine koju jednog dana želite primati.
Kao savjetnici ovlašteni od strane Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d. koje posluje u skladu sa Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima, možemo vam ponuditi sklapanje ugovora o članstvu u RBA dobrovoljnom mirovinskom fondu. Obratite nam se s povjerenjem. 

 

Kontakt

 

RST Consultor d.o.o.
Sjedište: 10000 Zagreb, 2.Lipovac 7 []
Ured: 10000 Zagreb, Lašćinska ulica 114a []
01/2312-035;

Dijana Matić, direktorica
099-333-00-35;
Mladen Suntešić, voditelj računovodstva
095-851-4913;

Radno vrijeme: pon-pet 09:00-17:00

Društvo je upisano u Trgovački sud u Zagrebu pod brojem MBS: 080351246, OIB: 09540174007, temeljni kapital društva 32.000 kn uplaćen u cijelosti, član uprave društva i direktor Dijana Matić